sobota, 15 września 2012

Kim jest?

(Mk 8,27-35)
Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie? Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.


*****
Kim dziś jest Jezus dla współczesnego człowieka? Prorokiem, cudotwórcą, uzdrowicielem,filozofem, założycielem chrześcijaństwa lub jakiejś sekty? A kim jest dla mnie? Powiesz: Panem i Zbawicielem, Królem i Bogiem itd itd.... Kim On jest dla mnie? Czy umiem Go nazwać po imieniu?  Czy umiem Go przyjąć takim jakim On jest? Czy umiem przyjąć Jezusa z krzyżem? Piotr odpowiedzią trafił w dziesiątkę, ale sercem nie ogrniał tego jeszcze. On potrzebował jeszcze mocy Ducha Św.! A wcześniej jeszcze musiał popełnić kilka gaf i niefortunnych zdań musiał wypowiedzieć, aż wreszcie dokonał wyparł się Jezusa. Zobaczył wtedy kim jest i zobaczył jak bardzo puste serce ma. Gdy w końcu powiedział Jezusowi, że Go kocha nad życie - wtedy mógł przyjąć Ducha Bożego i z mocą głosić prawdziwego Boga. Wtedy dopiero mógł powiedzieć innym - kim jest Bóg!

Nie wiesz kim jest Bóg? Powiedz mu, że Go kochasz, a On ześle Ci swojego Ducha! Duch Święty powie Ci - kim jest Bóg! Tylko dzięki Niemu będziesz mógł wykrzyczeć: Panem jest Jezus!

Brak komentarzy: