poniedziałek, 16 sierpnia 2010

formuła ślubów

Wiekuisty Boże, który w Synu Twoim ustanowiłeś misterium zbawienia i sprawiłeś, że ludzie stają się w Kościele uczestnikami dzieła odkupienia, oto ja, Marek Krzyżkowski, wiedziony natchnieniem Twojego Ducha pragnę się poświęcić całkowicie Tobie, postępując jak najdoskonalej za Chrystusem, Zbawicielem świata.


Abym mógł tego dokonać, wybieram teraz dobrowolnie życie chrześcijańskie według rad ewangelicznych, ślubując na jeden rok: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, zgodnie z charakterem i prawami Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.

Równocześnie zobowiązuję się w tymże Zgromadzeniu, założonym przez świętego Alfonsa - szczególnie dla ewangelizowania ubogich - prowadzić życie braterskie, przepełnione apostolską miłością.
Niech będzie ze mną Twoja łaska, pomoc Najświętszej Maryi Dziewicy i całego Kościoła oraz współpraca rodziny zakonnej.


3 komentarze:

~PeBe pisze...

wytrwałości, odwagi i radości :))

Liam pisze...

Amen. :)

Ewa pisze...

Chociaż te śluby, jak wiele innych są wyznawane językiem ludzkim przez słowa, to wiem jedno - nie da się opisać słowami tego, co w tym momencie przeżywa składający je, a temu, kto słucha, brakuje w pewnym momencie słów.
Bo tylko Duch Święty obecny w tej chwili delikatnie wtajemnicza.
A bratu wszystkiego dobrego no i ściskam! :)