czwartek, 19 lutego 2009

W cyklu rozważań: LIST OKÓLNY O PRZYGOTOWANIU I OBCHODZENIU ŚWIAT PASCHALNYCH. cz 1


6. "Doroczny obchód Wielkiego Postu jest czasem stosownym, w którym wstępujemy na świętą górę Paschy.
"Czas wielkopostny mający podwójny charakter (chrzcielny i pokutny) przygotowuje katechumenów i wiernych do obchodzenia paschalnego misterium. Katechumeni przez "wybranie" (electio) i przez skrutinia i katechezę, są doprowadzani do sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia; wierni zaś gorliwiej słuchają Słowa Bożego i trwają na modlitwie, przez pokutę przygotowują się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych".


Coś niezwykłego ma się dokonać już za kilka dni! Oto razem, jako wspólnota Kościoła rozpoczniemy niezwykłą wędrówkę, podróż do której zaprasza nas sam Bóg. Czas wejścia na świętą górę Paschę. Tam dokonuje się nie tylko zwycięstwo dobra, nie tylko umiera to co grzeszne, ale tam na górze, która tak bardzo wymownie jest święta dokonuje się Pascha, czyli przejście ale też tam jest źródło naszej radości. Z j. syryjskiego - Pascha to podskakiwanie z radości.

Jesteśmy zaproszeni by przeżyć coś niezwykłego i niepowtarzalnego.
To przeżywa się tylko w wolności. By przeżyć coś niezwykłego. By przeżyć Paschę, potrzebny jest nam czas Wielkiego Postu aby poprzez tajemnicę pokuty czyli też miłosierdzia i tajemnicę chrztu czyli nowego życia, słuchanie, wsłuchiwanie się uważne w słowo Boże w szczerości serca otworzyć się i przygotować na tajemnicę odkupienia!

Oto teraz czas upragniony. Oto teraz czas zbawienia!

Brak komentarzy: