sobota, 6 grudnia 2008


Pomódl się Miriam
Aby Twój Syn żył we mnie.
Pomódl się, by Jezus we mnie żył.
Gdzie ty jesteś, zstępuje Duch Święty
Gdzie ty jesteś, niebo staje się.

Miriam, Tys jest bramą do nieba.
Moim niebem jest Twój Syn.
Weź mnie, weź mnie do swego łona,
bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.


Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie.
Gdybym umarł, odpocząłbym.
Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć,
pragnę umrzeć, aby żyć.

Brak komentarzy: